Tall Ships Races logo
Illustrerende bilde av Planet plast?
Planet plast?

The Tall Ships Races Fredrikstad elsker livet i og på havet. I årets arrangement har vi derfor valgt å ha et spesielt fokus på plastforsøplingen av havet.

Hvorfor dette fokuset nettopp i Fredrikstad, strendene våre flyter jo ikke over av plast?
-Dette er ikke et nasjonalt, eller lokalt problem, plasten følger havstrømmene og vinden. Så stemmer det dessverre ikke at strendene våre er rene. Dette er tredje gang vi rydder Foten for plast i år, og etter bare en halv time har altså medseilerne fylt søppelposene med plast, sier Sten Helberg i Kystlotteriet og viser til Emily fra den britiske skuta Morningstar Revelation.

Emily er en av 55 medseilere og mannskap fra The Tall Ships Races skutene som har tatt turen til Foten for å rydde plast fredag morgen.

Den ørlille toppen av et veldig stort isfjell
Man regner med at 95 prosent av all plast synker. Dersom vi ikke gjør noe er det estimert at mengden plast overgår mengden fisk i havet innen 2050.

Medseilerne fra polske Fryderyk Chopin er overrasket over mengden plast de finner på Foten.

Under overfarten fra Danmark til Norge så de flere ganger plast i sjøen, og dette ble også tema om bord i båten.

Holdninger på tvers av landegrenser
-Samarbeidet med The Tall Ships Races er et godt eksempel på hva som må til for å møte denne utfordringen på en god måte. Her får ungdom fra forskjellige land og kulturer felles forståelse for hva vi står overfor, det må til. Dette løses nemlig kun gjennom holdningsendringer på tvers av landegrenser, sier Sten Helberg i Kystlotteriet.

Foto av Skipper TARA, Jørgen Krogh

Foto Sten Hellberg og Joakim Gulliksen i Kystlotteriet