Tall Ships Races logo
Klager på parkeringsbøter

Under første dagen av TSR ble det feilaktig skrevet ut bøter på grusplassen på Værste. Q-Sec som har gitt bøtene vil ettergi disse, men er avhengig av at du klager.

Se på boten (den gule lappen) hvordan du går frem for å klage.