Ledige stillinger

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess

Gå til ledige stillinger i Fredrikstad kommune 

 • For å kunne søke en stilling, må du være innlogget som bruker.
 • Har du ikke bruker, må du registrere deg som søker
 • Noter brukernavn og passord til innloggingen etterpå
 • Du trenger en e-postadresse for å sende søknaden. Har du ikke dette, kan du opprette e-postadresse gratis på for eksempel gmail.com, hotmail.com eller yahoo.no.
 • Du må legge inn fullstendig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
 • Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden. Slik dokumentasjon tar du med til eventuelt intervju.
 • Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt på e-post.

Problemer med innlogging?

 • Sjekk at brukernavn og passord er korrekt skrevet. Brukernavnet ditt er vanligvis navnet ditt med etternavnet først. Det kan også være aliasnavnet du laget når du opprettet en bruker.
 • Sjekk at e-posten for nytt passord ikke ligger i spam/søppelposten/useriøs e-post. 
 • Har du fått en annen e-postadresse enn den du har brukt som innlogging tidligere? 
 • Dersom du har prøvd flere ganger, kan det hende brukeren din har blitt satt passiv.
 • Jobber du i kommunen, skal du ikke ha eget brukernavn/passord, men søker via Enterprise personalia fra Mitt kontor på Frekit.

Har du fortsatt innloggingsproblemer, må du ta kontakt med kontaktpersonen for innlogging/søknadsprosess under overskriften "søknad sendes" på stillingen.

For lærerstillinger

Ved registrering av CV er det viktig å spesifisere fordypningsfag under fanen fordypningsfag i utdanning. Dersom du ønsker å søke på spesifikke skoler må dette framkomme i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at dersom du søker på en eller flere spesifikke skoler er det kun ved de oppgitte skolene du vil komme i betraktning. 

For studenter

Her finner du informasjon om praksisplasser med mer.

Fredrikstad kommune - For studenter

Unntak fra offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel. Ta i så fall direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen.

Sist oppdatert: 12. juni 2023