Ledige stillinger

Ledige stillinger
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
 

Innlogging

  • For å kunne søke en stilling, må du være innlogget som bruker.
  • Dersom du ikke allerede har brukernavn og passord kan du opprette dette under ny Bruker. Noter brukernavn og passord til innloggingen etterpå.

(Du trenger en e-postadresse for å sende søknaden. Har du ikke dette, kan du opprette e-postadresse gratis på eksempelvis start.no, hotmail.com eller yahoo.no.)

Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt pr e-post.

Oversikt over ledige stillinger
Du finner annonsen ved å trykke på "gå til e-søknad" nederst på siden.

Du må legge inn fullverdig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV. Du må skrive en utfyllende søknad i søknadsfeltet i tillegg til CV.

For lærerstillinger
Ved registrering av CV er det viktig å spesifisere fordypningsfag under fanen fordypningsfag i utdanning. Dersom du ønsker å søke på spesifikke skoler må dette framkomme i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at dersom du søker på en eller flere spesifikke skoler er det kun ved de oppgitte skolene du vil komme i betraktning. 

Dokumentasjon
Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden. Slik dokumentasjon tar du med til eventuelt intervju.

Om unntak fra offentlig søkerliste
Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel. Ta i så fall direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen.

Sist endret 08.02.2016 08:43:57

Kontaktinformasjon

Logo servicetorget

Besøksadresse
Nygaardsgata 16, Rådhuset
Telefon 69 30 60 00

Åpningstid 0900 - 1600
(Sommertid 0900 - 1530)

telefonVIKTIGE TELEFONNUMMER
Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
telefonSNAKK MED OSS