SFO Trosvik skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs -, tilsyns- og aktivitetstilbud for elever i 1.- 4. klasse.

SFO på Trosvik er åpent hele året fra mandag til fredag kl. 07.00 - kl. 16.30 med unntak av uke 28-31, helligdager og 5 planleggingsdager etter samme plan som skolen. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00.

Vi har fire plasstyper: Hel plass, ettermiddagsplass, morgenplass og halv plass.

Skolefritidsordningen er et tilbud innenfor skolens virksomhet, men skal likevel være noe annet enn det vi forbinder med tradisjonell skole. Vår målsetting er å bidra til et godt heldagstilbud for barn i 1.- 4. klasse gjennom et nært samarbeid med skole og foreldre. Tiden i SFO erstatter noe av den tiden som tidligere ble brukt til fritidsaktiviteter i nabolaget sammen med andre barn i ulik alder.

På SFO er barna delt inn i grupper på faste rom med faste voksne.

 

Ledelse

Leder for SFO er Geir Bjerkreim. 

Telefoninformasjon

SFO-leder:

404 14 770

69 30 73 36

Liten base (1. trinn)

479 71 379

47 97 13 79

Base 1 og 2 (2. trinn)

479 71 350

47 97 13 50

Base 3 (3. og 4. trinn)

479 73 588      

47 97 35 88

 

 

 

 Vi oppfordrer alle til å sende beskjeder på e-post. Vi svarer/leser ikke sms.

 

Henting og bringing

Hver avdeling har en inn - og utkryssingsliste med barnas navn og dager de disponerer SFO. Barna skal krysses inn både på morgenen og når de kommer etter skolen. Like viktig er det også at de blir strøket ut når de går hjem. Dersom barna skal gå alene hjem, sammen med en klassekamerat eller bli hentet av noen andre enn foreldrene, må vi ha skriftlig beskjed om dette fra foresatte. Barna må alltid si fra til en voksen når de skal gå hjem. 


Måltider på SFO

De barna som ikke har spist frokost hjemme, kan spise på SFO mellom kl. 07.00 og kl. 08.15. Foreldrene må si i fra om barna skal spise frokost. De må da ha med matpakke, men får melk.  Ettermiddagsmåltidet på SFO spises vanligvis mellom kl. 13.15 og kl. 14.00.

 

Aktiviteter på SFO

Vi synes det er viktig at barna får velge mellom den frie, uorganiserte leken og samtidig få tilbud om noe organisert aktivitet. Gjennom leken utvikler barna vennskap, selvstendighet og ansvarsfølelse. Barna velger oftest selv aktiviteter ute og inne. Vi har imidlertid en fast utetid på SFO hvor alle må være ute. Når SFO har satt tidspunkt for aktivitetene, må foresatte tilpasse hentetider hvis barna skal kunne delta.

 

Leksehjelp

Det vil ikke bli tilbud om leksehjelp for elever på 1. – 4. klasse. Etter en regelendring vil leksehjelp bli et behovsprøvd tilbud for enkeltelever på 5. – 7. trinn.

 

Månedsplaner

Månedsplan for februar 2020

Månedsplan for mars 2020

 

Informasjonsbrev til nye barn., høsten 2020

Sommerpåmelding