Meny

Trivsels- og ordensreglement for Trosvik skole

 

Ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Opplæringslovens § 2 – 9 og Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad punkt 10: Ordensreglementet gjelder i skoletiden, under alle skolens arrangementer og omfatter også SFO. Skolene skal i tillegg utarbeide sitt eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold. Alle rådsorgan skal være deltakere i prosessen.

 

 

 1.  

Trivsel

 • Du skal være hyggelig mot alle barn og voksne.
 • Du skal ikke plage eller mobbe noen.
 • Du skal ikke snakke stygt eller banne.
 • Du skal rette deg etter det de voksne på skolen sier.
 1.  

Inne

 • I skolebygningen skal det være ryddig, ro og orden.
 • Det er forbudt å løpe og rope i skolebygningen.
 • Utesko skal tas av i garderoben/gangen.
 • Du skal ikke oppholde deg unødvendig på toalettene.
 • Du skal ikke oppholde deg i skolebygningen uten tillatelse.
 1.  

Ute

 • Du skal oppholde deg innenfor et område som er tegnet på vedlagt kart.
 • Disse områdene er spesielt forbeholdt klassetrinn:

-          1. og 2. i lille skolegård (m. unntak av fadderne)

-          5, 6. og 7. mellom paviljongene

 • Opphold er ikke tillatt:

-          på flisene v. hovedinngangen

-          på gresset v. rødt flagg

-          nær syklene

 • Du skal aldri forlate skoleområdet uten tillatelse fra en voksen.
 • Skolens område er forbeholdt SFO i SFO-tiden etter skoletid.

 

Fordeling av baner og lekeapparater 2016 - 17

 

1. og 2. trinn: Fugleredehusken

3. – 7. trinn:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Huskene og klatrenettet

3.

4.

5.

6.

7.

Møteplassen

6.

7.

3.

4.

5.

Ballbingen

4.

5.

6.

7.

3.

Dumpa

Deles mellom 6. og 7. trinn når det mulig å bruke dette området.

 

 

4.

 

Ballspill

 • Ballspill og lek med ball er tillatt. For fotball gjelder følgende regler:

-          Fotballsparking mot mål er bare lov i ballbingene, på gresset og i dumpa.

-          Enspretten er lov, men ikke mot vegg.

-          Å skyte prikk er lov i regnværsskurene når det ikke regner.

-          I lille skolegård kan elevene i 1. og 2. trinn sparke ball syd for tverrmuren, men du må ta hensyn.

 • Hvert trinn har ballbingen når det står på planen. Ved konflikt om banene har følgende prioritet: 1) friminutt, 2) undervisning, 3) fysak, 4) SFO.

 

 1. -

Farlig lek

 • All farlig lek er forbudt – f eks:

-          lekeslåssing og kampsport

-          kasting av snøball, stein og kongler og farlig lek med pinner

-          klatring i trær

 1.  

Aking

 • I friminuttene er det lov å ake ned mot dumpa uten akebrett når akeflagget er oppe. Trinnene blir tildelt dager for aking
 1.  

Sykling

 • Skolen ber foresatte om å følge Trygg trafikks anbefalinger: Trygg Trafikk anbefaler at barn er 10 – 12 år før de bør få sykle alene i blandet trafikk. (http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/sykkelopplaering-barnetrinn/gjennomforing-og-anbefalt-progresjon/)
 • Før barnet sykler alene til skolen, ber skolen foresatte om å sørge for at barna har de nødvendige sykkelferdighetene, at de kan trafikkregler for syklister, at barnets sykkel er i forskriftsmessig stand og at barnet bruker sykkelhjelm.
 • Sykler skal trilles på skoleområdet.
 • Syklene skal parkeres i eller ved sykkelstativene. Skolen har for få sykkelstativ, slik at parkering og låsing av sykler fast kan bli vanskelig.
 • Rulleskøyter, sparkesykkel, skateboard ol. er ikke tillatt brukt på skolens område.

 

 1.  

Mat og drikke

 • Godterier, kaker, snacks, tyggegummi og brus er til vanlig ikke lov på skole og SFO, og kun etter avtale med voksen på skolen.
 1.  

Mobil-tlf

 • Elever skal ikke bruke mobiltelefon på skolens område i skole- og SFO-tid. Telefoner som inndras av lærer, leveres til eleven ved skoledagens slutt eller leveres til administrasjonen.
 1.  

Skolens ute- og innemiljø

 • Du skal behandle inventar og utstyr forsiktig
 • Du skal ta vare på uteområdet, ikke bryte av grener og ikke kaste søppel.

 

 

Brudd på skolens ordensregler vil medføre en av disse konsekvensene.

 (Fra kommunens ordensforskrift)

a. Muntlig irettesettelse

b. Muntlig melding til foreldre/foresatte

c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte

d. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid

e. Gjenstander som ikke er lov å ha med på skolen eller gjenstander som brukes provoserende kan bli inndratt

f. Overføring til annen klasse/gruppe

g. Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinna 8 - 10 vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinna 1 - 7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.
Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foresatte til elever på 1. - 7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Foresatte til elever på 8. - 10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager.

h. Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra skolens arrangementer.