Meny

Trosvik skole skal bygges ut til å ha plass til fire klasser på alle 7 klassetrinn.

Det vil bli bygget en ny fløy som skal plasseres i øvre skolegård. Her kommer ny SFO og klasserom til 1., 2. og 3. trinn.

Det blir også ombygging av eksisterende bygninger. Det kommer to nye klasserom i bygningen hvor SFO, 1. og 2. trinn er i dag. Her skal 5., 6. og 7. trinn ha klasserommene sine. I tillegg blir det nye lokaler for spesialundervisning, nytt musikkrom og et auditorium m plass til 100, samt en nødvendig utvidelse av lærernes arbeidsplasser.

I første omgang blir det ikke bygget ny gymsal i påvente av at det evt. blir bygget en flerbrukshall ved skolen.

Framdriftsplanen er blitt endret noe. I mars 2017 ser framdriftsplanen slik ut:

·         2016 - 2017: tegning, prosjektering og valg av entreprenør

·         2018 - 2019: bygging av ny fløy og på- og ombygging av eksisterende bygninger

·         Forventet ferdigstillelse er 2019 / 2020

Det skal bli det anlagt avslippslommer i Veumveien og Knipleveien.

Uansett vil både utbygging og økt elevtall føre til enda større trafikale utfordringer enn dem vi ser i dag. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med hjemmene for å få mindre biltrafikk inn til skolen.Dette betyr: Unngå å bruke bil til skolen, hvis mulig.

Se innslag i Fredrikstad Blad: 

https://www.f-b.no/nyheter/trosvik-skole/utbygging/na-gar-startskuddet-for-nye-trosvik-skole/s/5-59-914117