Testing ved Trosvik skole

Jevnlig testing ved utvalgte skoler

Trosvik skole blant skolene hvor alle elever og ansatte bes teste seg to ganger i uka.

Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Med jevnlig testing legger vi til rette for at skoler og barnehager kan være åpne, selv om det er påvist smitte på skolen, eller i samfunnet rundt. Barn og unge får i all hovedsak milde eller ingen symptomer av koronaviruset. Jevnlig testing innføres ikke for å hindre smitte mellom barn i seg selv, men som et bidrag til å redusere smittespredningen i samfunnet, slik at samfunnet kan holdes mest mulig åpent for alle.

Omikronbølgen kan bremses, men ikke stoppes. Vi skal fremdeles bremse smitten for å unngå overbelastning helsetjenesten. Man anser ikke smitte i barnehager og skoler som en helsetrussel i seg selv. Hensikt med tiltakene i skole og barnehage, er å bremse den generelle smittespredningen i samfunnet. Tiltakene i skoler og barnehager vil videre være grunnleggende smitteverntiltak samt eventuelt jevnlig testing.

 

Hvordan gjennomføres testingen?
Hver enkelt elev får med seg 4 hurtigtester hjem tirsdag 11. Bruksanvisning følger med testene. Testingen gjennomføres hjemme. Det anbefales testing to ganger per uke slik:

Elever på 1.-7.trinn: tirsdag og torsdag i uke 2 og 3 om ettermiddagen.

 

·       Vi anbefaler at alle elever deltar, men testing er frivillig. Det er viktig at testing ikke oppleves som traumatisk for barnet eller ungdommen. Mange barn og unge kan ta testen selv (bomullspinne i fremre del av nesen), men vil trenge hjelp av en voksen til selve analyseringen.

Dersom testen er negativ så kan barnet møte på skolen som vanlig, såfremt barnet er frisk. Ved positiv test (påvist sykdom) må barnet holdes hjemme, og testen meldes på dette skjema. Ved utfordringer med registreringen, må Koronasenteret kontaktes (tlf. 69 38 11 08). Barnet eller ungdommen vil bli satt opp til en bekreftende PCR-test på koronasenteret.

Selv om elevene tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Det er viktig at barn som får tegn til forkjølelse eller influensa ikke møter opp på skolen. De bør holde seg hjemme og anbefales å ta en test. Når symptomene er i bedring, formen er god og barnet har vært feberfritt i ett døgn, kan barnet returnere til skolen.

Mvh Trosvik skole

Sist oppdatert: 10. januar 2022

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.