Skolen og FAU ber foreldrene ta ansvar for barnas aktiviteter på sosiale medier og dataspill.

Vi vil at alle elever ved skolen vår følger aldersgrensene til dataspill og sosiale medier.

Les informasjonsskrivet fra skolen og FAU her