Rødt nivå

Skolene i Fredrikstad har gått over til rødt smittevernnivå fra og med 7. april.

1.-4. trinn:

Smitteveilederen sier at man skal tilstrebe å ha kohorter på 15 elever. For å unngå at elever blandes når de kommer på SFO, må de barna som har SFO og ikke som ikke har SFO gå i forskjellige kohorter. Dette betyr at noen elever vil få en annen lærer i denne perioden.

5.-7. trinn:

Smitteveilederen sier at klassene på 5., 6. og 7. trinn skal halveres. Trosvik skole har løst dette ved at elevene på mellomtrinnet skal gå på skole annenhver dag. Den dagen eleven ikke er på skolen, blir det hjemmearbeid. Dessverre blir det ikke digital hjemmeskole fordi lærerne vil være opptatt med å undervise andre elever på skolen når elevene er hjemme.

Mere informasjon vil bli sendt på Vigilo i løpet av dagen, tirsdag 6. april.

Vi henstiller til at barna bare leker med barn fra egen kohort i fritiden Vi håper denne ordningen vil vare så kort som mulig. Skolen vil sende ut info så snart det blir endringer.

Sist oppdatert: 06. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.