Besøksdager for skolestarterne høsten 2021

Hvis smittesituasjonen gjør det mulig, vil skolen organisere en eller to besøksdager for barna mellom 17. mai og skoleferien. Skolen kommer tilbake med konkret informasjon.
Sist oppdatert: 08. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.