Meny

Trosvik skole starter opp for mellomtrinnet tirsdag 12. mai

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen.

Alle elever får skole hver dag. 5. – 7. trinn får 25 undervisningstimer i uka. Dette medfører at det blir noe hjemmearbeid. Det blir ikke lekser i tillegg til hjemmearbeidet.

Elevene har samme start og slutt-tid hver dag.

På mellomtrinnet blir hver klasse en kohort. Kohort-tallet er 20 elever for 5. – 7., men smitteveilederen gir rom for å øke antall elever noe: «For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen ekstra barn.» Det blir maksimum 23 barn i hver kohort og det vil være 1 meter avstand mellom elevene inne i klasserommene.

Alle elever må ha med seg mat og drikke for skoledagen.

Skoletider

Trinn

Skolestart

Storefri

Slutt

3. og 4.

08.00

10.00 – 10.45

12.30

1.og 2.

08.30

10.45 – 11.30

13.00

5. og 7.

09.30

11.30 – 12.15

14.00

6.

10.00

12.15 – 13.00

14.30

 

Oppmøteplasser

Vi ber om at elevene møter så presist som mulig og ikke oppholder seg på skolens område før skolestart.

Elevene blir møtt av sin lærer på oppmøteplassene:

  • 5.trinn: Utenfor klasserommet
  • 6.trinn: 6a: foran trappetårnet i midten. 6b: utenfor klasserommet. 6c: utenfor klasserommet 6d: foran trappetårnet syd (lengst mot ballbingen)
  • 7.trinn stiller opp foran administrasjonen: 7a: mellom gymsal og sykkelstativ. 7b: mellom sykkelstativene. 7c: mellom bygg B og sykkelstativet.

 

NB:

  • Syke elever skal holdes hjemme.
  • Husk å vaske hender før man går til skolen, og rett etter at man er kommet hjem.

 

Rektor, 11.05.20