Helsesykepleier på Trosvik skole

Informasjon om skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved Trosvik skole heter Christin Evensen.

Trosvik skole hører til Gressvik Helsestasjon (fra. Jan 21).

Skolehelsetjenesten kan kontaktes følgende dager:

Mandager = skolestartsamtaler 1.trinn (utføres på skolen)

Tirsdager kl. 10 - 14

Fredager kl. 9 -14

Kontaktinfo til skolehelsetjenesten

Telefon: 69959610

Mob/SMS:40440971

Mail: chev@fredrikstad.kommune.no

Skolehelsetjenesten har redusert drift en periode fremover, da helsesykepleier har ansvar for to skoler. Ventetid på henvendelser og svar på mail må påregnes. Dersom det haster kan man ta kontakt med fastlege. Man kan også sende mail/sms med kontaktinfo.

Ved spørsmål ang.henvendelser kan Gressvik Helsestasjon kontaktes på tlf. 69305803

 

Lenker

 

Målet for skolehelsetjenesten er å hjelpe det enkelte barn i skolen å opprettholde best mulig fysisk og psykisk helse, slik at det kan få et optimalt utbytte av undervisningen og samværet med andre. Helsesykeppleier er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn. Helsesykepleier følger opp elever med spesielle behov på alle klassetrinn. Alle foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder problemer med elevenes helse og trivsel. Foreldrene bør være oppmerksomme på forandringer, f. eks. i forhold til syn, hørsel, hodepine, spiseproblemer, generell trivsel, muskel- og skjelettplager.

Ved skolestart blir barnas helsekort overført fra helsestasjonen til den skolen barnet skal begynne på.