Meny

TROSVIK FAU

(Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges i utgangspunktet for to år.

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for sine barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes interesser blir godt ivaretatt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og nærmiljøet, samt bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

 

TROSVIK FAU 2017/2018

Nils Stefan Jordell, leder: 464 24 498, nilsstefanjordell@me.com

Anette Johansen, sekretær:402 21 632,  anettemicro@hotmail.com

Mathias Smittil, styremedlem: 486 00 055, mathias@smittil.com

Trosvik FAU ønsker at foreldre/foresatte tar kontakt med FAU dersom dere lurer på noe, ønsker saker fremmet for skolens ledelse eller har forslag til aktiviteter/arrangement som FAU kan arrangere. Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn til og fulgt opp.

 

Møtereferater:

 2018

Referat fra FAU januar 2018 

Referat fra FAU mars 2018 

 

2017

Referat fra FAU februar 2017

Referat fra FAU november 2017

Referat fra FAU desember 2017

Oversiktsplan for utbygging - desember 2017

 

2016

Referat fra FAU januar 2016.pdf

Referat fra FAU april 2016.docx.pdf

Referat fra FAU - november 2016

 

2015

Referat fra FAU 12. januar 2015.pdf

Referat fra FAU 10. februar 2015.pdf

Referat fra FAU 9. mars 2015.pdf

Referat fra FAU 15. april2015.pdf

Referat fra FAU 15. juni 2015.pdf

Referat fra FAU november 2015.pdf

 

2014

Referat fra FAU september 2014.pdf

Referat fra FAU november 2014.pdf

 

Andre dokumenter:

Referat fra samarbeidsmøte om SFO 10 04 2014.pdf

2015 Trosvik Innspill om miljøhall.pdf

Angående trafikksituasjonen ved Trosvik barnehage og skole.pdf

Bursdagsfeiring - informasjon fra FAU.pdf

E-post om befaring - april 2016.pdf

Kommentar vedrørende befaring - april 2016.pdf

Purring vedrørende befaring - april 2016.pdf

Olabilløp6 6 15 FB.pdf

Høringsuttalelse - skolebruksplanen.pdf