Meny
 

Skolens ansatte 2018-2019

Administrasjonen

Navn

Funksjon

Telefon

E-post: ident + @fredrikstad.kommune.no

Lind Erik

Rektor

69307332

erli

Hasselgård Sverre

Inspektør

69307334

svha

Haugsten Tone

Inspektør, Spes.ped.

69307333

tonhau

Danielsen Inger M. Solheim

1. sekretær

69307335

inda

Olsen Lene

1. sekretær

69307330

leol

Lærere

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Abelsen Guro

Faglærer 3. trinn

69307330

gabe

Aker Lise Kristin

Faglærer 2. trinn

69307330

lake

Andersen Katrine

Kontaktlærer 1 C

69307330

kanand

Ausland Anniken

Kontaktlærer 6 B

69307330

annaus

Bjordal Margrethe

Kontaktlærer 1 D

69307330

mnil

Borgersen Line Viken

Spes.ped Oasen

69307330

livb

Braastad Ingerid

Faglærer 2. trinn

69307330

inbr

Brække Birgitte Moen

Kontaktlærer 6 C

69307330

bimo

Bråten Øystein

Kontaktlærer 2 D

69307330

obra

Bømvik Janne

Faglærer 6. trinn

69307330

 

Dahl Erling

Faglærer 3. trinn

69307330

erda

Engen Kristine

Faglærer 5. trinn

69307330

kren

Evensen Tone Berit

Spes.ped Oasen

69307330

tbev

Fjeld May-Liss

Kontaktlærer 7 A

69307330

mayfje

Hansen Andreas

Kontaktlærer 6 A/ IKT-kontakt

69307330

andhas

Hansen Ida Madelen

Faglærer 5. og 1. trinn 

69307330

idmhan

Hansen Ida Marie

Faglærer 7. og 2. trinn  (Høst 2018)

69307330

idrhan

Hansen Lillian

Kontaktlærer 5 B

69307330

illi

Hansen Monica Norli

Kontaktlærer 7 C

69307330

mnoh

Haugeli Stig

Faglærer 7.trinn   (Vår 2019)

69307330

stghau

Hermansen Beathe Lunde

Faglærer 6. og 7. trinn / GNO adm.

69307330

belu

Hermansen Rino

Faglærer 5.-7. trinn / IKT-kontakt

69307330

rinh

Humberset Hogne

Kontaktlærer  3 A  / IKT-kontakt

69307330

hohu

Huseby Tonje Skontorp 

Spes.ped  Oasen

69307330

tosk

Johansen Lise

Kontaktlærer 2 C

69307330

lisj

Kilevold Stina Marie

Kontaktlærer  1 A

69307330

stml

Kinn Elisabeth

Kontaktlærer 2 B

69307330

elki

Larsen Bente

Kontaktlærer 4 D

69307330

benlar

Lindberg Charlotte

Kontaktlærer 3 A

69307330

chalin

Liseter Linda Schi

Faglærer 4 .trinn

69307330

lssk

Losiewicz Tine

Kontaktlærer 3 C

69307330

tinlos

Mathissen Tone

Spes.ped Oasen

69307330

tonm

Nøkleby Rigmor

Faglærer 2.- 4. trinn

69307330

rino

Olaussen Trine

Faglærer 1. trinn

69307330

trio

Olavesen Rebecka

Kontaktlærer 7 B

69307330

rbol

Olsen Sissel Smith

Kontaktlærer 5 D / Bibliotekansvarlig

69307330

siol

Røstad Julie

Kontaktlærer 4 A

69307330

julros

Slette Hanne

Kontaktlærer 1 A

69307330

hansle

Sørenstua Fredrik

Kontaktlærer 5 C

69307330

fresor

Søråsdekkan Inger Johanne

Kontaktlærer 5 A

69307330

ijla

Tangen Anita

Faglærer 3.- 7. trinn

69307330

nitt

Thorvaldsen Emilie

Kontaktlærer 4 C

69307330

emitho

Torp Kari Mette

Faglærer 1. klasse

69307330

kartor

Wendel Anders

Kontaktlærer 4 B

69307330

andwen

Willoch Sidsel

Kontaktlærer 1 B

69307330

sidwil

   

Skolefritidsordningen

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Bjerkreim Geir

SFO-leder

69307336

geibje

Bjørsland

Miljøarbeider

69307330

marcbj

Fredriksen Tina

Miljøarbeider

69307330

tinfre

Hansen Jørgen Opstad

Miljøarbeider

69307350

jorhan

Hansen Hilde Sommer

Miljøarbeider

69307350

hildha

Hansen Sonja

Miljøarbeider

69307350

sonhan

Johansen Bente

Miljøarbeider

69307330

benjoh

Johnsen Mari Kluge

Miljøarbeider

69307330

makljo

Jørgensen Anne-Grete

Miljøarbeider

69307350

agrj

Kjølberg Andreas

Miljøarbeider

69307330

andkjo

Moldvig Tabita

Miljøarbeider

69307350

tabmol

Nilsen Eva

Miljøarbeider

69307336

evan

Nordli  Anne Berit

Miljøarbeider

69307350

annebu

Paulsen Ida Charlotte

Miljøarbeider

69307350

ichj

Paulsen Tobias

Miljøarbeider

69307350

tobpau

Sand Hilde Garnvik

Miljøarbeider

69307350

higs

Stang Mona

Miljøarbeider

69307350

monsta

Søland Tove

Miljøarbeider

69307350

tovs

Sørensen Gunn

Miljøarbeider

69307350

gunsor

Västford Lars Joakim

Miljøarbeider

69307350

larvas

Renhold

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Rachatawan Bunmala

Renhold

69307330

racbun

 

 

 

 

Vaktmester

Navn

Funksjon

Telefon

E-post

Jørgensen Leif

Vaktmester

69307330

leijor