Fellesnyheter for alle skoler

Illustrerende bilde av Nye forslag i Plan for skolebygg
Nye forslag i Plan for skolebygg

Basert på fjorårets innspillsrunde har administrasjonen nå lagt fram et oppdatert forslag til Plan for skolebygg mot 2040.

Illustrerende bilde av Kommune-samarbeid om barnevern
Kommune-samarbeid om barnevern

Statsforvalteren har bevilget en halv million kroner til et barnevernssamarbeid mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner.

Rektor
Pål Stensrud
Telefon
69 30 73 30
Adresse
Unnebergveien 19, 1613 Fredrikstad.
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
trosvikskole@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

PageID: 3568