Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med  Fylkesmannen.


Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Nullmobbing.no  -  En informasjonsside for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Kontakte Statsforvalteren

 

Det finnes en egen kontakttelefon som elever og foreldre kan ringe til i saker som omhandler et trygt og godt skolemiljø.

Telefonnummeret er 91 37 38 22.

PageID: 4062