Kontaktinformasjon

SFO-leder: Sonja Forsetlund
SFO kontor: 69 30 66 13
SFO mobil: 90 97 66 82
Åpningstider: 07.00-16.30

 

Månedsplaner og annen info

 

Om Sagabakken SFO

SFO på Sagabakken er åpent hele året, fra mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30 med unntak av juli, helligdager, 5 planleggingsdager etter samme plan som skolen og onsdag før skjærtorsdag da SFO stenger kl. 12.00.

Vi har fire plasstyper: Hel plass, ettermiddagsplass, morgenplass og halv plass.

Skolefritidsordningen er et tilbud innenfor skolens virksomhet, men skal likevel være noe helt annet enn det vi forbinder med tradisjonell skole.

Vår målsetting er å bidra til et godt heldagstilbud for barn i 1.- 4. klasse gjennom et nært samarbeid med skole og foreldre. Tiden i SFO erstatter noe av den tiden som tidligere ble brukt til fritidsaktiviteter i nabolaget sammen med andre barn i ulik alder.

 

 

PageID: 9825