Meny

 FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle møtene begynner kl. 18.00 og varer til 19.30.

Møteplan for høsten settes i første møte som rektor kaller inn til.

Møteplan for FAU

 

 

Klassekontakter
1A Trude Johansen
1A Marlene Lie
1B Eva Vinje- Norbom
1B Frode Skogen
2A Bente Mjelstad
2B Olle- Petter Olsen
3A Marianne Bjørsland
3A Vegard Svendsen
3A Trine Grindalen
3B Birgith Jacobsen
3B Therese Bekkevold
3B Ann- Christin Brudheim
4A Audur Valencia
4A Tomasz Huget
4B Sten- Omar Pedersen
5A Lise Marie Melby
5A Marit Renee Martinsen
6A/B  Birgith Jacobsen
6A/B Renate Davidsen
7A Maria Lersche
7B Line Jeanette Olsen
 

 

 

 

Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal ha en rådgivende, kontaktskapende og samordnende funksjon for partene i skolesamfunnet. Det skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget har på visse områder fått delegert avgjørende myndighet innenfor skolen, mens det i en rekke saker kan gi uttalelse, for eksempel budsjettforslag, disponering av skolens tildelte midler til undervisning, vedlikehold, trafikksikkerhet, uteareal med mer.

 

Skolemiljøutvalget(SMU)

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. Lovbestemmelsene åpner for at skoleeier kan velge om samarbeidsutvalget også skal være skolemiljøutvalg.

Ved Sagabakken skole utgjør representantene i SU også representantene som er i SMU, med unntak av en elev og en foresatt. Første del av møtet er i SMU med alle representanter til stede. I siste del av møtet reduseres antall representanter med en elev og en foresatt og danner SU.

 

Medlemmer skoleåret 2018/2019
Medlemmer
Skole Gunn Johansen
Skole/SFO Sonja Forsetlund
Renhold  Inger- Lise Kristoffersen
Elev  
Elev  
FAU  Audun Eilertsen
FAU  Simon Høidahl
FAU  
Kommunen Terese Troy Prebensen
Rektor Rita Solheim Foss