Meny

Kontaktinformasjon om ansatte ved Sagabakken skole

Administrasjon

Navn Funksjon Telefon

E-post

xxxx@fredrikstad.kommune.no

Rita Solheim Foss Rektor 69306611

risf

Bård Erik Holmeide Inspektør 69306612 baeh
Helene Johansen Førstesekretær 69306610

helj

Sonja Forsethlund SFO-leder 69306613

sofo

Pedagoger

Navn Funksjon  Telefon

 E-post

xxxx@fredrikstad.kommune.no

Elin Gresholdt Kontaktlærer 4A   69306618    elig
Simon Høidahl Kontaktlærer 4B 69306644  simh
Cathrine Bingen Kontaktlærer 1 69306620  caol
Caroline Elde Hoti

Kontaktlærer 3B

69306638  carsor
Veslemøy Mostad Kontaktlærer 2B 69306631  vesmos
Kjersti Kielland Faglærer 69306619  kbki
Eline Nilsen Udnesseter

Kontaktlærer 7B

69306624  elul
Gunn Johansen

Kontaktlærer 1A

69306627  gujo
Erik Hæren Kontaktlærer 7A 69306621  erhe
Mia Lindahl Hansen

Kontaktlærer 5B

69306939  milhan
Kristin Johannessen

Kontaktlærer 5A

69306622  kxjo
Sharin Surio-Pettersen

Permisjon

69306623  shpe
Monica Molteberg

Kontaktlærer 3A

Spesialpedagog

69306628  monmol
Toril Tangen Spesialpedagog 69306637  tota
Kristin Høiden

Kontaktlærer Sagabuen

Spesialpedagog

 94013779  krih
Synnøve Lågbu Spesialpedagog 69306633  skla
Anne Grethe Larsen Faglærer 69306626  agla
Marianne Andersen Kontaktlærer 6A 69306645  maaand
Lars Erik Engsmyr Kontaktlærer 2A 69306648  lareng

 

Fagarbeidere/assistenter/sivilarbeider

Navn Funksjon Telefon E-post
Merete Danielsen Fagarbeider 69306610 meda
Valentina Gashaj Larsen Assistent 69306610 vallar
Inger Marie Hermansen Assistent 69306610 imhe
Pål Pettersen Assistent 69306610 parupe
Marius Raae

Assistent,
tillitsvalgt Fagforbundet

69306610 mraa
Elisabeth Marthinsen Assistent 69306610 elima

Julie Edvardsen

Fagarbeider 69306610 juledv

Mathias Berg

Fagarbeider 69306610  

Sander Rønnild

Fagarbeider 69306610   

Espen Lunde Henriksen

Assistent 69306610   

Andre Arntzen

Fagarbeider 69306610   

Trine Gjersøe

Assistent 69306610   

Carmen Rashawy

Assistent 69306610  

 

Vaktmester/helsesøster

Navn Funksjon Telefon E-post
Greger Klepper Vaktmester

69306640

grkl
   

48260247  (Dagtid)

 
   

97429688 (Kveldstid)

 

Anne Elisabeth Andersen

Helsesøster 69958836 aean