SFO

Kontaktinformasjon

Navn Tittel E-post
Barbro Fjeld Iversen SFO-leder

baka(@)fredrikstad.kommune.no

Telefon

Navn Telefonnummer
SFO-leder 457 36 576
Rød avdeling

47 47 54 87

Blå avdeling 47 47 54 88

PageID: 17048