Nyheter - Rødsmyra skole

Fellesnyheter for alle skoler

Massetesting på utvalgte skoler i Fredrikstad

Etter en uke med økende smittetall og mange smittetilfeller blant barn og unge tar Fredrikstad kommune nå i bruk massetesting ved Haugeåsen og Borge ungdomsskoler. Tiltak på øvrige skoler vurderes fortløpende og rettes mot de skolene som opplever mye eller økende smitte.

Arwen (6) jobber for Fredrikstad kommune

Fredrikstad er én av få kommuner i Norge som har egne skolehunder.

Derfor satser Fredrikstad kommune på digitale læremidler

Fredrikstad kommune har innført Chromebooks på barnetrinnet gradvis – på 4. trinn forrige skoleår, og fra 3. trinn i år.

Guttene gjør det bedre i regning

Årets nasjonale prøver i grunnskolen viser at guttene gjøre det bedre i regning. Jentene gjør det godt i lesing.

Plan for skolebygg: Forslår ny høring

Det kom i fjor inn mange gode innspill til Plan for skolebygg. På bakgrunn av alle innspillene vil kommunedirektøren foreslå at planen legges ut på en ny høringsrunde.

Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at de fleste elevene i Fredrikstadskolen trives og opplever et godt læringsmiljø – Det er gledelig, sier fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.

Kommune-samarbeid om barnevern

Statsforvalteren har bevilget en halv million kroner til et barnevernssamarbeid mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner.

Nye forslag i Plan for skolebygg

Basert på fjorårets innspillsrunde har administrasjonen nå lagt fram et oppdatert forslag til Plan for skolebygg mot 2040.

SFO informerer

SFO åpner mandag 3. august. Husk matpakke!

Oppdatert koronastatus for skoler i Fredrikstad

Tilbake til gult på ungdomsskolene, fortsatt rødt i videregående opplæring. Oppdatert status gjelder fra og med lørdag 05.12.2020 til og med fredag 18.12.2020.

Derfor går ungdomsskolene fra "rødt til gult nivå"

Kommuneoverlegen forklarer her hvorfor ungdomsskolene går tilbake til gult nivå, samtidig som vi strammer inn andre steder i Fredrikstad-samfunnet. Bakgrunn og valg av videre tiltak kan du lese om her.

Fraråder aktiviteter på tvers av klassekohorter for barn fra Begby og Sagabakken skoler

Kommuneoverlegen i Fredrikstad oppfordrer nå til at alle barn tilhørende Begby skole og Sagabakken skole unngår fritidsaktiviteter på tvers av egen klassekohort ut denne uken.

Er det trygt å returnere til skole og barnehage etter smitteutbrudd?

Her kan du lese om hvilke vurderinger som blir gjort av kommuneoverlegen og barnehageetat/skoleetat når barn og ansatte skal tilbake til «normalen».

Haugeåsen med hjemmeskole i uke 12

Utfordrende bemanningssituasjon, kombinert med karantener og smitte, gjør at Haugeåsen ungdomsskole driftes med hjemmeundervisning i uke 12.

Ønsker at færre tar skolebussen

Fredrikstad kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Streiken er avsluttet

Streiken i kommunesektoren er avsluttet etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd fredag ettermiddag.

PageID: 64871