Nylende skole er en fådelt skole i utkanten av Fredrikstad kommune. 

Vi har syv trinn med til sammen 67 elever.
Elevene er organisert i grupper på tvers av trinnene.

Vår visjon er at på Nylende skole skal vi sammen jobbe for vennskap og læring.
Alle skal trives og utvikles ut fra egne forutsetninger.

 

Fellesnyheter for alle skoler

Illustrerende bilde av Bystyret vedtok skoleinvesteringer
Bystyret vedtok skoleinvesteringer

I siste møte før sommeren vedtok bystyret viktige investeringsbeslutninger om Lunde skole og avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole.

Illustrerende bilde av Plan for skolebygg utsatt
Plan for skolebygg utsatt

Bystyret har vedtatt å utsette Plan for skolebygg og har bedt administrasjonen om å komme tilbake med sak om en faglig vurdering om null-alternativet.

Rektor
Steinar Herzeth Olsen
Telefon
 69 38 34 50
Adresse
Ringstadbakken 15, 1667 Rolvsøy 
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
nylendsk@fredrikstad.kommune.no
Søk i ansatte

Vis i kart


Se større kart

PageID: 3782