Nylende skole er en fådelt skole i utkanten av Fredrikstad kommune. 

Vi har syv trinn med til sammen 67 elever.
Elevene er organisert i grupper på tvers av trinnene.

Vår visjon er at på Nylende skole skal vi sammen jobbe for vennskap og læring.
Alle skal trives og utvikles ut fra egne forutsetninger.

 

Fellesnyheter for alle skoler

Illustrerende bilde av Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon
Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at de fleste elevene i Fredrikstadskolen trives og opplever et godt læringsmiljø – Det er gledelig, sier fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.

Illustrerende bilde av Plan for skolebygg: Forslår ny høring
Plan for skolebygg: Forslår ny høring

Det kom i fjor inn mange gode innspill til Plan for skolebygg. På bakgrunn av alle innspillene vil kommunedirektøren foreslå at planen legges ut på en ny høringsrunde.

Rektor
Steinar Herzeth Olsen
Telefon
 69 38 34 50
Adresse
Ringstadbakken 15, 1667 Rolvsøy 
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
nylendsk@fredrikstad.kommune.no
Søk i ansatte

Vis i kart


Se større kart

PageID: 3782