Reglementer

Ordensreglement

Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad

Ordensreglementet er felles for Fredrikstad kommune.

Tillegg til ordensreglement for Kvernhuset ungdomsskole

Kvernhuset regler


IKT-reglement

IKT-Reglement

IKT-reglementet er felles for Fredrikstad kommune.

I Fredrikstad kommune får alle elever i ungdomsskolen en digital enhet til bruk for skolearbeid.  Før elevene får enhetene må elevene og foresatte signere en kontrakt.  

IKT-avtale


Rutine for oppfølging av fravær

Rutine for oppfølging av fravær (kommunale retningslinjer) 


Retningslinjer for permisjon fra opplæringen

Retningslinjer for permisjon fra opplæringen (kommunale retningslinjer) 

Permisjon skal nå søkes via Vigilo. Se vedlegg for hvordan dere som foresatte skal gjøre dette.


Informasjon om klagerett på standpunktskarakter

Orientering om klagerett på standpunktskarakterer 10 trinn.

Orientering om klagerett på standpunktskarakter i valgfag for 8 og 9 trinn.

Fylkesmannen i Oslo og Viken: Klage på karakter i grunnskolen

UDIR: Behandling av klager på standpunktskarakter i fag.


Regler for føring av fravær på vitnemål

Regler for føring av fravær på vitnemål

Skjema for fratrekk av fravær

PageID: 3554