Råd og utvalg

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle elevenes foreldre og foresatte. Foreldrerådet har et eget arbeidsutvalg, FAU. Les mer om FAU under.

FAU

FAU Kvernhuset ønsker flere engasjerte foreldre!

Du trenger ikke være klassekontakt for å bidra i FAU-styret. Skal vi ha kapasitet til å realisere formålet med FAU, så må vi være flere som bidrar. Jo flere som bidrar, desto morsommere og lettere blir arbeidet.

Hvert team har sin representant (+ vara) i elevrådet. Elevrådet jobber med saker som angår elevene. Elevrådet har to kontaktpersoner i personalet. Inneværende skoleår er det Christine Engebretsen og Lars Erik Smedbakken. Elevrådet har flere arbeidsgrupper. Eksempelvis jobber en gruppe med å gi ut skolekatalogen, mens en annen jobber med skoleballet. Elevrådet ved Kvernhuset er en aktiv gruppe som er aktivt med på planlegging og tilrettelegging på skolen.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av representanter fra FAU, skolens ansatte, elever og politikere.

PageID: 3559