Møllehjulet

Møllehjulet er en alternativ skole for ungdomstrinnene i Fredrikstad. Skolen startet opp høsten 2003.

Telefonnummer rett til Møllehjulet er 69959522

For å sende epost til personalet på Møllehjulet bruker du ident og legger til @fredrikstad.kommune.no.

Personalet Møllehjulet

Navn Ident Funksjon
Marte Bendvold mknu Avdelingsleder
Lars Krogstad larkro  
Eva Kristin Zakariassen evkz  
Trond Gulbrandsen trog  
Andreas Meland andmel  
Nina Ottersen nblo  
Martin Zeiner Hansen mazhan  
Johan Mikael Åhlberg johahl  
Kjell Olav Huslid kohu  

 

 

PageID: 4047