Kvernhuset ungdomsskole har ca 450 elever.  På hvert trinn er det tre team.  Trinnene har hvert sitt område på skolen. 8 trinn holder til på grønn fløy, 9 trinn på blå fløy, mens 10 trinn holder til på gul fløy.  Bibliotek og kantina er fellesarealer.  Skolen har også en flott flerbrukshall som blir brukt til kroppøving og valgfag.   Det er spesialrom for sløyd, keramikk, tekstil, tegning, biologi, fysikk/kjemi, musikk og mat og helse.  

Her er en liten informasjonsbrosjyre om hvordan vi ønsker at det skal være på skolen.

Slik er det på Kvernhuset


 

Som elev på ungdomsskolene i Fredrikstad kommune får du en digital enhet til utlåns til skolebruk.  

Elevene bruker onenote aktivt i undervisningen. Her finner elevene undervisningsmateriale og ukeplaner.  Her leverer elevene inn digitale oppgaver og karakterer blir publisert. 

Foresatte logger inn i Skooler ved å laste ned en app og logge inn med BankId eller lignende..

I Fredrikstad kommunes skoleadministrative system - Vigilo - skal foresatte melde fravær.  Foresatte kan også sende andre typer meldinger til skolen herfra. Vigilo er tilgjengelig både som app og på nettet.   Innlogging skjer med bankId eller lignende. Ukeplaner blir også publisert til foreldrene i Vigilo.


 

I ungdomsskolen starter elevene med 2.fremmedsspråk og valgfag.  Kvernhuset har spansk, fransk, tysk, engelsk fordypning, norsk fordypning, matematikk fordypning og arbeidslivsfag som mulig språkfag.   

 

Valgfagstilbudene varierer fra år til år og elevene velger nytt valgfag hvert år.  Fag som vanligvis blir tilbudt er sal og scene, natur miljø og friluftsliv, programmering, og fysisk aktivitet og helse. 

 

PageID: 3561