Meny

 

Informasjon om skolen

Kvernhuset ungdomsskole er en skole med nesten 500 elever. De kommer fra Trosvik, Trara og Ambjørnrød barneskole.

På Kvernhuset møter du lærere, ledere, assistenter, miljøarbeidere, vaktmester, renholdere og helsesøster, som alle er opptatt av hvordan du har det på skolen.  Vi jobber hver dag for at du skal lære, glede deg, trives og mestre mange nye ting! Vi gleder oss til å se deg hver dag og vi møter deg med smil og latter, og en klapp på skuldra! Vi vil fortsette å behandle alle elevene våre ulikt, for ingen er like og alle har ulike behov. Det er mest rettferdig synes vi.

 

 

 

Informasjon

Åpning av Kvernhuset (12.mai 2020)

Kvernhuset ungdomsskole åpner for elevene onsdag 13.mai.  
Se vedlagte informasjonsskriv.

Åpning av skolene brev til foresatte fra Fredrikstad Kommune

Åpning av Kvernhuset brev til foresatte fra Kvernhuset ungdomsskole

Det enkelte team vil også informere direkte til sine elever som ting som er spesielt for det enkelte team.

 

Åpning av skolen (11.mai 2020)

Kvernhuset kommer til å gjenåpne skolen onsdag 13.mai.  Vi gleder oss til å se elevene igjen.

Første dag skal alle elevene innom skolen i en økt for en gjennomgang i nye rutiner, timeplaner og smittevernregler.

8A, 9A og 10A møter 0825 utenfor sine respektive fløyer.   Skoledagen blir avsluttet på skolen klokken 1000. 

8B, 9B og 10B møter 1030 utenfor sine respektive fløyer.  Skoledagen blir avsluttet på skolen klokken 1200. 

8C, 9C og 10C møter 1230 utenfor sine respektive fløyer. Skoledagen blir avsluttet på skolen klokken 1400.

 Vi ber om at ingen elever møter mer enn 10 minutter før oppsatt tidspunkt for å ivareta gjeldende smittevernregler. Etter at elevene har sluttet for dagen må de forlate området og gå hjem.

Hvis det er elever som kommer andre tidspunkt fordi de har krav på skyss med skolebuss eller taxi, ber vi om at dere gir beskjed om dette til kontaktlærer så vi får tatt imot disse elevene på en forsvarlig måte. 

Skolen kommer tilbake til mer informasjon om hvordan skoledagen blir organisert senest i løpet av tirsdagen.

Vennlig hilsen

Kvernhuset ungdomsskole

Vedrørende mulig gjenåpning av skolene etter påske (3.april 2020)

Ut fra informasjonen som pt foreligger fra nasjonalt nivå, er spørsmålet om gjenåpning av skolene til vurdering. Beskjed om dette skal bli gitt fra regjeringen 8. april.

Uavhengig av hvilken beskjed som gis fra nasjonalt nivå  8. april om gjenåpning av skoler etter påske, fortsetter Fredrikstadskolene med hjemmeundervisning og oppmøtetilbud første hverdag etter påske, dvs.  tirsdag 14. april.

 Kvernhuset vil gi nærmere informasjon om eventuelt endring av organisering av skoletilbud så snart som mulig.

 Vi ønsker også å takke dere som foresatte for den samarbeidsviljen, positiviteten og innsatsen dere har vist i denne uvante perioden. Det er viktig for oss at dere tar kontakt med kontaktlærer hvis dere har behov for tilpasninger i skoletilbudet for deres barn.

 Avslutningsvis ønsker vi dere en riktig god påske.

Kvernhuset ungdomsskole stengt fram til 14.april

Fredrikstad kommune følger regjeringens pålegg og opprettholder stengingen av skoler, barnehager, kino, idrettshaller etc. fram til og med mandag 13. april 2020.
Nasjonale myndigheter kunngjorde tirsdag 24. mars at tiltakene for å begrense spredning av koronaviruset videreføres. Dette innebærer blant annet at skoler, barnhager, idrettshaller, kino osv. i Fredrikstad vil holde stengt fram til og med 13. april 2020.

Kvernhuset ungdomsskole vil da fortsette med hjemmeskole i perioden skolen er stengt. Den daglige kontakten med elevene blir ivaretatt av team og kontaktlærer.

Godt samarbeid med dere hjemme er viktig i denne perioden. Er det utfordringer hjemme med skolearbeid, eller har dere ting dere lurer på rundt organiseringen av hjemmeskolen så er det viktig at dere tar kontakt med kontaktlærer.

Vi oppfordrer alle til å følge de råd og retningslinjer som kommer fra nasjonalt og kommunalt nivå i denne vanskelige tiden. Hold dere oppdatert på Fredrikstad kommunes temaside om Korona her: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/vaksinasjon/korona/

Vi håper vi snart kommer tilbake til en normalsituasjon, og at vi kan samles på skolen over påske.

Ta vare på dere selv og familien.

Vennlig hilsen
Steinar Ekeberg
Rektor

Pål Johansen
Undervisningsinspektør

Heidi Rian
Undervisningsinspektør

Kvernhuset ungdomsskole stengt pga Korona-virus. 

13.mars 2020 15:00

Hei

Da er Kvernhuset klare for oppstart med hjemmeskole fra mandag 16.3. 

Det enkelte team vil følge opp sine elever på best mulig måte.   Grovt forklart blir skoledagen for elevene slik:

  • Registrering før klokka 0900 på MS Teams.
  • Elevene får oppgaver som de skal jobbe med i løpet av dagen.  Lærere vil være tilgjengelig for å hjelpe i løpet av normal skoletid (fram til 1400) på digitale plattformer og evt. telefon.
  • Alle elever skal levere inn en logg på slutten av dagen på hva de har jobbet med, og hvordan arbeidet har gått.
  • Elever som ikke er pålogget på starten av dagen, og ikke leverer inn arbeid blir fulgt opp av hvert enkelt team fortløpende.  

Hvis elevene har behov for å hente bøker gjør dere avtaler direkte med kontaktlærer. 

Har dere som foreldre spørsmål om det faglige opplegget ber vi dere ta direkte kontakt med kontaktlærer.   Dette gjelder også hvis elevene opplever tekniske problemer med PC eller oppkopling til Teams og OneNote.

Har dere spørsmål som gjelder mer overordnede ting på skolen ta kontakt med undervisningsinspektør Pål Johansen (pajo@fredrikstad.kommune.no /69959554)

We are currently working on publishing this information in multiple languagues including polish, Tagalog, Tigrinja and Kurdish Sorani. If you require other languages please inform us.

Ellers understreker vi at Kvernhuset til enhver tid følger de rådene vi får fra helsemyndighetene, og skoleetaten i Fredrikstad.  Oppdatert informasjon fra Fredrikstad kommune finner dere her:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/vaksinasjon/korona/

Informasjon på arabisk

Informasjon på somali.

 Torsdag 12.mars (oppdatert på flere språk fredag 13.mars 12:30)

Fredrikstad kommune stenger alle skoler og barnehager fra torsdag 12. mars klokken 18.00, etter pålegg fra nasjonale myndigheter. Nasjonale myndigheter har varslet at skoler og barnehager holder stengt til og med 26. mars, men dette kan bli forlenget.

Kvernhuset ungdomsskole forbereder nå for at skolearbeid skal kunne gjøres av elevene hjemme. Det vil bli sendt ut informasjon om dette når det er klart. Lærere vil være tilgjengelig på digitale kanaler i løpet av skoledagen.

Kvernhuset vil informere elever via læringsplattformer, og foresatte i Vigilo når det er klart for oppstart. Nettsidene vil også oppdateres med nødvendig informasjon.  Vi har fått meldinger om at det kan være problematisk å logge inn på Vigilo App - hvis dere sliter å komme inn der - bruk vigilo.no for å logge inn. 

Torsdag ble alle elever forberedt på situasjon som kunne oppstå, blant annet ble alle elev-PC sjekket for oppkopling mot skolens læringsplattformer MS Teams og OneNote.

Utover dette følger Kvernhuset ungdomsskole råd fra kommunelegen i Fredrikstad kommune. Vi henviser til Fredrikstad kommunes samleside for mer informasjon om Korona-viruset. https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/vaksinasjon/korona/

Les også pressemeldingen fra Fredrikstad kommunes om stengingen her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/skoler-og-barnehager-i-fredrikstad-stengt/

Har dere spørsmål om hvordan skoledagen blir for elevene ta kontakt med kontaktlærer.

Informasjon på Somali

Informasjon på polsk

Informasjon på kurdisk sorani

Informasjon på thai

Informasjon på rumensk

Informasjon på tyrkisk

Informasjon på pashto side 1 og informasjon på pashto side 2.

Informasjon på persisk

Vennlig hilsen
Steinar Ekeberg og Pål Andre Johansen
________________________________________
Rektor og undervisningsinspektør
Skoleetat - Kvernhuset ungdomsskole
Fredrikstad kommune
Tel: +4769959500
E-post: stek@fredrikstad.kommune.no og pajo@fredrikstad.kommune.no

 

og

Skolen har før skoleåret 2019 fått nytt skoleadministrativt system - Vigilo. I dette systemet kan foresatte sende meldinger til skolen om fravær, og eventuelt ved andre henvendelser.  Vigilo kan brukes som en nettside eller som en app til din telefon.  Innlogging for foresatte krever bankId eller lignende.   Du finner link til nettsiden nederst på siden.  

Skolen bruker Skooler som læringsplattform.  Her leverer elever inn oppgaver, og finner ukeplaner.  Karakter på innleveringer og prøver kommer også her.  Foreldre kan logge inn med bankId ved å bruke linken under eller ved å laste ned Skooler-appen til smarttelefon. 

Rektor
Steinar Ekeberg
Telefon
69 95 95 00
Adresse
Kvernhusveien 1, 1615  Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
kvernhusetusk@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart