Kjølberg skole er en 1 - 7 skole. Skolen er lokalisert i Sellebakk lokalsamfunn, på østsiden av Glomma.

Skolen har elever med mange forskjellige morsmål, og dette beriker skolen på en god måte. 
Skolen har 288 elever (pr. juni 2018).

For å nå kontaktlærerne, ta kontakt via informasjon på arbeidsplaner, ring kontoret, eller send SMS til trinnenes teamtelefoner

Følg med på vår Facebookside: https://www.facebook.com/kjolbergskole

Fellesnyheter for alle skoler

Illustrerende bilde av Bystyret vedtok skoleinvesteringer
Bystyret vedtok skoleinvesteringer

I siste møte før sommeren vedtok bystyret viktige investeringsbeslutninger om Lunde skole og avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole.

Illustrerende bilde av Plan for skolebygg utsatt
Plan for skolebygg utsatt

Bystyret har vedtatt å utsette Plan for skolebygg og har bedt administrasjonen om å komme tilbake med sak om en faglig vurdering om null-alternativet.

Virksomhetsleder
Vidar Larsen
Telefon
Kontoret 479 79 156; Virksomhetsleder 456 57 841
Adresse
Kjølberggt 44, 1654 Sellebakk
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
vialar@fredrikstad.kommune.no
SFO
Jonas Krogh-Pedersen 414 49 187 
jonped@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

PageID: 3493