Nyheter - Haugeåsen ungdomsskole

Fellesnyheter for alle skoler

Massetesting på utvalgte skoler i Fredrikstad

Etter en uke med økende smittetall og mange smittetilfeller blant barn og unge tar Fredrikstad kommune nå i bruk massetesting ved Haugeåsen og Borge ungdomsskoler. Tiltak på øvrige skoler vurderes fortløpende og rettes mot de skolene som opplever mye eller økende smitte.

Alt klart for 16- og 17-åringene

Alle som er født i 2004 og 2005, og som ønsker vaksine, kan nå registrere seg i Helseboka for covid-19 vaksine. Les mer her.

Arwen (6) jobber for Fredrikstad kommune

Fredrikstad er én av få kommuner i Norge som har egne skolehunder.

Derfor satser Fredrikstad kommune på digitale læremidler

Fredrikstad kommune har innført Chromebooks på barnetrinnet gradvis – på 4. trinn forrige skoleår, og fra 3. trinn i år.

Vaksine mot influensa, korona og pneumokokk

Barn, unge og eldre med underliggende risikofaktorer anbefales influensavaksine. Kommunen tilbyr også anbefalte vaksiner mot korona og pneumokokk. Sjekk hvem, hva, hvor og åpningstidene våre her. Fra 23. november tilbyr vi koronavaksine nr. 4 til alle i alderen 18-64 år.

Guttene gjør det bedre i regning

Årets nasjonale prøver i grunnskolen viser at guttene gjøre det bedre i regning. Jentene gjør det godt i lesing.

Influensavaksine til ansatte som jobber med barn og unge

Det er en del vaksiner til overs etter at risikogrupper og helsepersonell har fått sitt tilbud om influensavaksine. Disse tilbys nå til ansatte i skoler og barnehager, samt andre som jobber med tjenester mot barn og unge.

SFO informerer

SFO åpner mandag 3. august. Husk matpakke!

Når skal jeg holde meg hjemme?

Kommuneoverlegen gir deg her råd om når du skal holde deg hjemme fra barnehagen, skolen eller jobben. Info også på andre språk. Oppdatert 23.09.20.

Tid for å sjekke hodelus

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

Oppdatert koronastatus for skoler i Fredrikstad

Tilbake til gult på ungdomsskolene, fortsatt rødt i videregående opplæring. Oppdatert status gjelder fra og med lørdag 05.12.2020 til og med fredag 18.12.2020.

Derfor går ungdomsskolene fra "rødt til gult nivå"

Kommuneoverlegen forklarer her hvorfor ungdomsskolene går tilbake til gult nivå, samtidig som vi strammer inn andre steder i Fredrikstad-samfunnet. Bakgrunn og valg av videre tiltak kan du lese om her.

Fraråder aktiviteter på tvers av klassekohorter for barn fra Begby og Sagabakken skoler

Kommuneoverlegen i Fredrikstad oppfordrer nå til at alle barn tilhørende Begby skole og Sagabakken skole unngår fritidsaktiviteter på tvers av egen klassekohort ut denne uken.

Er det trygt å returnere til skole og barnehage etter smitteutbrudd?

Her kan du lese om hvilke vurderinger som blir gjort av kommuneoverlegen og barnehageetat/skoleetat når barn og ansatte skal tilbake til «normalen».

Informasjon om tiltaksnivå i skoler og barnehager

Kommuneoverlegene kommenterer her hvorfor skoler og barnehager i Fredrikstad for tiden er på gult tiltaksnivå.

Haugeåsen med hjemmeskole i uke 12

Utfordrende bemanningssituasjon, kombinert med karantener og smitte, gjør at Haugeåsen ungdomsskole driftes med hjemmeundervisning i uke 12.

Gressvik-elever skal konkurrere i Europa

Elever ved Gressvik ungdomsskole vant landsfinalen i Den Europeiske Statistikk-konkurransen. Nå står Europa for tur!

Rødt nivå i skolene fra tirsdag 6. april

Fredrikstad kommune innfører rødt nivå for alle grunnskoler og videregående skoler fra tirsdag 6. april til og med 20. april. Rødt nivå innebærer endringer av skolehverdagen, men er ikke ensbetydende med hjemmeopplæring.

Ønsker at færre tar skolebussen

Fredrikstad kommune støtter Viken fylkeskommune i deres innstendige oppfordring til alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Streik i Fredrikstad kommune

UNIO varsler opptrapping av streiken fra tirsdag. Flere skoler og barnehager blir da stengt. Denne siden vil gi deg oppdatert informasjon under streiken.

Streiken er avsluttet

Streiken i kommunesektoren er avsluttet etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd fredag ettermiddag.

PageID: 64611