Helsesykepleier

Helsesykepleier Oda Andrea Guldberg er tilstede mandag-torsdag.
Kontoret er i bygget til høyre utenfor skolens hovedinngang.
Mobil: 90984825 / Tel: 69361539
E-post: odagul@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 05. mai 2022

PageID: 76305