Meny

Dersom du skal søke norsk statsborgerskap, kan du nå ta Statsborgerprøven på FRIS. Dette gjelder de som bor i Fredrikstad, Råde og Hvaler.

For mer informasjon og påmelding:
https://www.kompetansenorge.no/statsborgerproven