Meny

FRIS tilbyr norskopplæring med profesjonelle og høyt kvalifiserte lærere for alle, både for personer med lite eller ingen skolegang og for personer med noe eller mye skolegang fra hjemlandet.
Alle som skal begynne på norskkurs må få en inntaksvurdering først.
Her finner du informasjon om inntakssamtalen.

For ytterligere informasjon knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap se
 http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/norskopplaring

Opplæringen følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Norskopplæringen er organisert i 3 spor. Det er mulig å bytte spor underveis, hvis motivasjon og kvalifikasjoner skulle tilsi dette.

 

Nedenfor kan du lese mer om

Spor 1, 2 og 3

Samfunnskunnskap

Mor og barn - gruppe 

Norskprøver

Informasjon til privatister

 

Fritak fra obligatorisk norskopplæring Er du innvandrer bosatt i Fredrikstad kommune og ønsker fritak fra obligatorisk norskopplæring, kan du søke om dette på Fredrikstad internasjonale skole. Du må ta med dokumentasjon på tilfredsstillende norskferdigheter. Dokumentasjon kan for eksempel være bestått Norskprøve på A2-, B1- eller B2-nivå, eller eksamen i norsk fra grunnskole eller videregående skole. Du vil få skriftlig beskjed om vedtaket innen kort tid

Ta kontakt dersom du har spørsmål.