Meny

 

Hvem har rett til modulbasert grunnskoleopplæring for voksne (Forberedende voksenopplæring)?

Loven sier at hvis du er over skolepliktig alder kan ha rett til grunnskole for voksne, dersom du ikke har ungdomsrett til videregående skole.

Du kan ha rett til grunnskole for voksne hvis du:

  • trenger å fullføre grunnskolen
  • trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • trenger å repetere fag

Du kan ha rett til opplæring i hele fag, eller deler av fag.

 

Tilbudet

Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset dine behov. Ved FRIS arbeider grunnskoleopplæringen etter ny forsøkslæreplan for voksne. Mer informasjon om forberedende voksenopplæring (forsøket) finner du her. Minoritetsspråklige voksne uten tidligere gjennomført grunnskole testes før oppstart i grunnskolen i de tre skriftlige fagene. Alle kan få kartlagt sin kompetanse i fagene. Grunnskole for voksne kan gjennomføres på ett eller flere år avhengig av kompetanse ved inntak. Det tilbys også undervisning i engelsk og norsk en kveld pr. uke.

Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne

Voksenopplæringa i Fredrikstad tilbyr grunnskoleopplæring i 5 fag som fører fram til eksamen. Du kan velge å ta ett eller flere fag, og du vil få karakterutskrift i de fagene du velger å ta eksamen i.

Vitnemål

For å få fullverdig vitnemål for voksne kreves karakterer i de 5 følgende fagene:

Tre skriftlige fag: norsk, matematikk og engelsk

To muntlige fag: naturfag og samfunnsfag

Opptak

Voksenopplæringa ved FRIS starter grunnskoleopplæring ved skolestart i august med inntak 3 ganger underveis i skoleåret. Du bør ta kontakt med skolen i god tid.. For å søke grunnskoleopplæring etter skolestart, kan du henvende deg til skolen og undersøke om det er ledige plasser ved neste inntak. Søknadsskjema for grunnskole finner du ved å klikke søknadsskjema eller ved å henvende deg til skolen.

Privatisteksamen

Fredrikstad internasjonale skole arrangerer privatisteksamen for fag i grunnskolen. Du må ha rett til grunnskole for voksne for å kunne avlegge privatisteksamen. For å melde seg opp til privatisteksamen benytt Eksamen arrangeres i mai-juni. Oppmeldingsfrist: 15. februar. Kontakt oss for mer informasjon.