Til inntakssamtalen må du ta med deg:

 

Legitimasjon - papirer som viser at du har oppholdstillatelsei Norge, pass og brev fra UDI eller politiet, eventuelt dokumentasjon fra tidligere norskkurs, eventuelt dokumentasjon på tidligere skolegang fra hjemlandet eller fra Norge

 

               I løpet inntakssamtalen må du gi opplysninger om:

 

 • Navn
 •  Adresse
 •  Telefonnumre
 •  Eventuell e-post
 •  Fødselsnummer (11 tall) eller fødselsdato
 •  DUF-nr - Statsborgerskap
 •  Dato for ankomst til Norge
 •  Morsmål og eventuelt andre språk du behersker
 •  Kontaktpersoner
 •  Tidligere skolegang
 •  Arbeidserfaring

 

Vi på inntaksstasjonen vil snakke med deg om:

 - Ønskene dine for utdanning og jobb i Norge - Hvilke rettigheter og plikter du har - Hva slags kurs som passer for deg - Når og hvor du kan få plass.

 

Hvis du har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil vi søke om tildeling av timer og lage en individuell plan for deg. Hvis du ønsker å begynne på grunnskoleopplæring, må du levere inn en søknad til grunnskolen.

 

Søknad grunnskole

Påmelding til norsk - høyere nivå

Påmelding til norskkurs

Fritak for norskopplæring