Velkommen til inntakskontoret på FRIS

 
Våre åpningstider:
MANDAG: 08.30 - 14.30
TIRSDAG: 08.30 - 14.30
ONSDAG: 09.30 - 15.00
TORSDAG: 14.00 - 15.00

 

Her kan du registrere deg, ta kartleggingstester og melde deg på norskkurs. FRIS tilbyr kurs i ‘Norsk og samfunnskunnskap’ for voksne innvandrere. Kursene er differensiert etter norsknivå (A1, A2, B1, B2). Vi har kurs både på dagtid og kveldstid.
Vi tilbyr 50 timers obligatorisk samfunnskunnskapskurs. Kursene foregår i uke 8 og uke 40 hvert år. I tillegg har vi kurs på norsk hver onsdag fra klokka 16.00 til 19.15. Samfunnskunnskapskurs er for deltakere som har rett og plikt til norskopplæring. Gi beskjed til inntakskontoret når du er ferdig med 50 timer. Alle som har fått opphold etter 01.09.2013 må gjennomføre samfunnskunnskapsprøven.

Vi har kveldskurs på ulike nivåer fra A1-B2.

Ta kontakt for påmelding.

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon eller send oss en e-post for å gjøre avtale.

e-post: inntak-fris@fredrikstad.kommune.no
Tlf. 6995 9360