SFO

SFO er et tilbud til alle barn fra 1. - 4.trinn.

Alle SFO-barn registreres om morgenen og om ettermiddagen. Det er derfor svært viktig at foresatte passer på å gi en SFO-ansatt beskjed når barnet leveres og hentes.

Informasjon om SFO og innmelding/endring

Åpningstiden er fra 07.00 til 16.30

Telefon SFO er 69 30 76 79 / 950 36 331
Telefon SFO-kontoret 69 30 76 61.

Sist oppdatert: 14. juni 2016