Råd og utvalg

FAU - Foreldrearbeidsutvalg


Alle foreldre som har barn ved Cicignon skole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrene velger trinnkontakter og de representerer foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
Oppgaver for FAU
Jobbe for et godt skolemiljø
Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
Arrangere samlinger for foreldre og lærere
Samarbeide med rektor, lærere, samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget og elevrådet
Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Hjem-skole-samarbeid
FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har en hjemmeside med mange interessante temaer.

Se hjemmeside: FUG

 

SU - Samarbeidsutvalg

Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

 

Elevråd

Skolens elevråd består av tillitsvalgte på de ulike trinnene. Elevrådet velger selv sitt styre. Elevådet har de siste årene fått laget skolegensere, skolekatalog og arrangert vinterball.

På Cicignon har vi organisert elevrådet i tre grupper

  • Småskoletrinn
  • Mellomtrinn
  • Ungdomstrinn
Sist oppdatert: 03. juni 2016

PageID: 3379