Eksamen grunnskole

Eksamensoversikt for våren 

Skriftlig eksamen

?. mai Offentliggjøring av trekkfag kl. 09.00

 

?.mai Matematikk eksamen.

 

?.mai Forberedelse til engelsk eksamen.

?. mai Engelsk eksamen.

 

?. mai Forberedelse til norsk eksamener.

?. mai Eksamen norsk hovedmål.

?.mai Eksamen norsk sidemål.

 

 

Muntlig eksamen

?. juni Opplysning om trekkfag til muntlig eksamen kl. 09.00

?. juni Eksamen muntlig

 

 

 

Det kan bli endringer. Følg med på Fylkesmannens sider.

 

Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet om eksamen i grunnskolen.

Informasjon om eksamen fra Fredrikstad kommune.

Her finner du de kommunale retningslinjene for gjennomføring av muntlig.

Her er lenker til opplæringslova og dennes forskrift.

Hvordan du går frem ved klage kan du se her: Retten til å klage på eksamen og sluttvurdering.

Sist oppdatert: 14. juni 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.