Meny


 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til skoleåret 2018-19:

"Vi gir hverandre trygghet til å skinne". 

Som skolens visjon uttrykker ønsker vi at elevene kan utvikle seg som trygge, aktive og gode deltagere i eget liv og i felleskapet. Årum skole er en 1-7 skole beliggende i ytterkanten av Fredrikstad kommune, få kilometer fra kommunegrensen til Sarpsborg. Vi er nær nabo til E6, men har store utearealer mellom oss og motorveien. Elevantallet på skolen varierer fra år til år, men ligger for tiden på ca 140 elever.

Årum skole er en PALS-skole som vektlegger positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Skolens PALS-fokus: Ansvar - Respekt -Anerkjennelse.

Skolens satsningsområder er Språkløyper, Dybdelæring og internasjonalt samarbeid.

Foregående års satsninger på lesing, regning og vurdering for læring videreføres nå som en integrert del av virksomhetens arbeid.

Skolen har tilbud om SFO for 1.-4.klasse.

Her kan du følge vår internasjonale satsning for 2016-2018:

 The ICT road to STEM through TCC  

   

Rektor
Grethe A. Hasselgård
Telefon
69 36 31 40
Adresse
Kilevoldveien 22B, 1659 Torp
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
aarumsk@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart