"Vi gir hverandre trygghet til å skinne".

Som skolens visjon uttrykker ønsker vi at elevene kan utvikle seg som trygge, aktive og gode deltagere i eget liv og i felleskapet. Årum skole er en 1-7 skole beliggende i ytterkanten av Fredrikstad kommune, få kilometer fra kommunegrensen til Sarpsborg. Vi er nær nabo til E6, men har store utearealer mellom oss og motorveien. Elevantallet på skolen varierer fra år til år, men ligger for tiden på ca 140 elever.

Årum skole er en PALS-skole som vektlegger positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Skolens PALS-fokus: Ansvar - Respekt -Anerkjennelse.

Skolens satsningsområder er Språkløyper, Dybdelæring og internasjonalt samarbeid.

Foregående års satsninger på lesing, regning og vurdering for læring videreføres nå som en integrert del av virksomhetens arbeid.

Skolen har tilbud om SFO for 1. til 4.klasse. Kan kontaktes på telefon 91 16 46 40

Vi har helsesykepleier 2 dager pr uke. Hennes telefon nummer er 69 30 63 75.

 

Fellesnyheter for alle skoler

Illustrerende bilde av Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon
Undersøkelse: God trivsel, men lavere motivasjon

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at de fleste elevene i Fredrikstadskolen trives og opplever et godt læringsmiljø – Det er gledelig, sier fungerende skolesjef Linda Hellingsæther.

Illustrerende bilde av Plan for skolebygg: Forslår ny høring
Plan for skolebygg: Forslår ny høring

Det kom i fjor inn mange gode innspill til Plan for skolebygg. På bakgrunn av alle innspillene vil kommunedirektøren foreslå at planen legges ut på en ny høringsrunde.

Rektor
Hans Otter Günther
Telefon
69 36 31 40
Adresse
Kilevoldveien 22B, 1659 Torp
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
aarumsk@fredrikstad.kommune.no
Søk i ansatte på skolen

Vis i kart

PageID: 3223