Pårørende-kurs

Innhold

  Fornavn
  Etternavn
  Adresse
  Telefonnummer
  Epost
  Andre deltakere fra samme familie
  Relasjon
  Alder til personen med demens
  Mottaker av kommunale tjenester
  Hvis ja, hvilke tjenester?
  Hvor bor personen med demens?
     
  Vil du benytte tilbudet om avlastning på dagavdelingen?
  Ønsker du å bli kontaktet før kursstart?
    Betaling til kontonummer 1503.66.98915 bekrefter påmeldingen. Merk betalingen pårørendeskolen og ditt navn.

   
Sist oppdatert: 04. november 2016