Min side Meld fra
Kontakt oss

Overnatting- melding om

Melding om overnatting må varsles senest 5 dager før overnatting finner sted.
Du må først ha søkt og fått godkjent overnatting, før du melder fra om at overnatting skal finne sted.

Melding om overnatting i bygg skal brukes ved melding om overnatting i bygg som i utgangspunktet ikke er ment til overnatting (skoler, barnehager etc.) .

Sikkerhetsvilkår:

Dette skjemaet er kun en informasjon til brannvesenet og det er byggets eier som skal godkjenne overnattingen basert på eiers risikovurdering ved den midlertidig bruksendringen.

Sikkerhetskrav:

 • Det skal ikke være overnatting i rom hvor det ikke er montert brannalarmanlegg eller røykdetektorer.
 • Det skal være voksen(e) nattevakt(er) som patruljerer lokalene hvor overnatting finner sted.
 • Vakten(e) skal før overnatting starter være informert om følgende saker:

  • Brannslukningsutstyrets plassering og virkemåte, byggets rømningsveier og avtalt  samleplass ved en eventuell evakueringssituasjon.
  • Vakten(e) skal ha tilgang til telefon og kunnskap om hvordan man kommer i  kontakt med de forskjellige nødetatene, følgende telefonnummer skal benyttes ved akutte hendelser: 
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

 NB! Viktig å gi informasjon om korrekt adresse og hvilken by det gjelder.

 •  Nattevakten(e) skal til enhver tid ha navnelister på alle som oppholder seg i lokalet i det tidsrommet som er avsatt til soving.
 • Overnatting bør fortrinnsvis foregå i 1. etasje.

 


Melding om overnatting

Overnatting vil foregå i henhold til opplysninger gitt i denne meldingen
Det er montert brannalarmanlegg/røykvarslere i bygget, inkludert i lokalene der overnatting gjennomføres
Rømningsveiene er lett tilgjengelige, og fri for hindringer
Røyking og bruk av bar ild vil ikke bli benyttet i bygningen ved overnatting
Nattevakter og overnattingsgjester gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr, og bruken av dette, før overnattingen tar til.
Ansvarlig leder har fått opplæring i, og er kjent med lokal branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal samt slokkeutstyr og bruken av dette.
Ansvarlig leder for overnattingen erklærer at overnatting gjennomføres iht. denne meldingen

Ansvarlig leder for overnattingen erklærer at eier eller eiers representant er gjort kjent med overnattingen og har gitt ansvarlig for overnattingen tilstrekkelig med opplæring og informasjon for å ivareta personsikkerheten under overnattingen.

 

 

Sist oppdatert: 04. november 2016