Overnatting- melding om

Melding om overnatting må varsles senest 5 dager før overnatting finner sted.
Du må først ha søkt og fått godkjent overnatting, før du melder fra om at overnatting skal finne sted.

Melding om overnatting i bygg skal brukes ved melding om overnatting i bygg som i utgangspunktet ikke er ment til overnatting (skoler, barnehager etc.) .

Les sikkerhetsvillkår

Dette skjemaet er kun en informasjon til brannvesenet og det er byggets eier som skal godkjenne overnattingen basert på eiers risikovurdering ved den midlertidig bruksendringen.

Sikkerhetskrav:

 • Det skal ikke være overnatting i rom hvor det ikke er montert brannalarmanlegg eller røykdetektorer.
 • Det skal være voksen(e) nattevakt(er) som patruljerer lokalene hvor overnatting finner sted.
 • Vakten(e) skal før overnatting starter være informert om følgende saker:

  •  Brannslukningsutstyrets plassering og virkemåte, byggets rømningsveier og avtalt  samleplass ved en eventuell evakueringssituasjon.
  •  Vakten(e) skal ha tilgang til telefon og kunnskap om hvordan man kommer i  kontakt med de forskjellige nødetatene, følgende telefonnummer skal benyttes ved akutte hendelser: 
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

 NB! Viktig å gi informasjon om korrekt adresse og hvilken by det gjelder.

 •  Nattevakten(e) skal til enhver tid ha navnelister på alle som oppholder seg i lokalet i det tidsrommet som er avsatt til soving.
 • Overnatting bør fortrinnsvis foregå i 1. etasje.

 


Jeg har lest og godtatt sikkerhetsvilkårene
     
Hvor skal overnatting skje?      
Gateadresse og nummer      
Når skal overnatting skje?        
Fra dato      
Til dato      
Antall overnattende      
Ansvarlig for overnattingen      
Telefonnummer      
Navn og nummer til vakt 1      
Navn og nummer til vakt 2      
 
     
Sist oppdatert: 07. april 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?