Min side Meld fra
Kontakt oss

Overnatting- melding om

Melding om overnatting må varsles senest 5 dager før overnatting finner sted.
Du må først ha søkt og fått godkjent overnatting, før du melder fra om at overnatting skal finne sted.

Melding om overnatting i bygg skal brukes ved melding om overnatting i bygg som i utgangspunktet ikke er ment til overnatting (skoler, barnehager etc.) .

Sikkerhetsvilkår:

Dette skjemaet er kun en informasjon til brannvesenet og det er byggets eier som skal godkjenne overnattingen basert på eiers risikovurdering ved den midlertidig bruksendringen.

Sikkerhetskrav:

 • Det skal ikke være overnatting i rom hvor det ikke er montert brannalarmanlegg eller røykdetektorer.
 • Det skal være voksen(e) nattevakt(er) som patruljerer lokalene hvor overnatting finner sted.
 • Vakten(e) skal før overnatting starter være informert om følgende saker:

  •  Brannslukningsutstyrets plassering og virkemåte, byggets rømningsveier og avtalt  samleplass ved en eventuell evakueringssituasjon.
  •  Vakten(e) skal ha tilgang til telefon og kunnskap om hvordan man kommer i  kontakt med de forskjellige nødetatene, følgende telefonnummer skal benyttes ved akutte hendelser: 
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

 NB! Viktig å gi informasjon om korrekt adresse og hvilken by det gjelder.

 •  Nattevakten(e) skal til enhver tid ha navnelister på alle som oppholder seg i lokalet i det tidsrommet som er avsatt til soving.
 • Overnatting bør fortrinnsvis foregå i 1. etasje.

 


Melding om overnatting

Jeg har lest og godtatt sikkerhetsvilkårene

 

 

Sist oppdatert: 04. november 2016