Manntall-krav om retting

Sist oppdatert: 02. april 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.