Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra Sem & Stenersen Prokom AS

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning:

opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

Behandlingsansvarlig:

den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans)

Databehandler:

den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarligeDenne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Sem & Stenersen Prokom AS som databehandler av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Sem & Stenersen Prokom AS er kun databehandler av personopplysningene, mens det er mottakende instans (Fredrikstad kommune) som er eier av dataene og behandlingsansvarlig. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved opprettelse av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. 


Lagring av opplysninger
Dersom du logger deg på med MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på vår server, og vil ikke være tilgjengelige for mottaker, som er kommuner og fylkeskommuner, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettes innholdet fra databehandlers server (senest innen tre døgn).


Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil automatisk hentes opp når du starter en ny søknadsprosess. 
Dersom du velger å ikke logge deg på, vil innsendte søknadsdata slettes fra databehandlers server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig (senest innen tre døgn). Databehandler vil kun beholde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsendelse og opplysning om mottaker).

Lagring av e-postadresser ved innsending av søknad om kommunale tilskudd
Kommunen vil sende informasjon om kommunens tilskuddsordninger til avsender av søknader i inntil 1 år etter innsendt søknad.

Sikker linje
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker linje. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger 
Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse tilpostmottak@fredrikstad.kommune.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte selvbetjeningsportalen/Kommune 24:7 i forhold
til elektroniske søknadsskjemaer/Skjermdialoger.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte Fredrikstad kommune - se informasjon på høyre side.

Se også personvernerklæring for barn i oppvekstsektoren i Fredrikstad kommune