Parkering

Klikk på symbolene i kartet for mer informasjon om priser og soner. Du velger flere/færre symboler ved å trykke på pilen >> i venstre hjørne. Zoom ut for større utsnitt.
Opplysninger og grenser på kartet er kun for orientering og det kan forventes avvik. Man må alltid forholde seg til gjeldende skiltregulering.
Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.