Hva kan vi hjelpe deg med?

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valg 2017, hvem kan stemme? Ved stortings- og sametingsvalget er det norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velgeren fyller 18 år i løpet av valgåret.


Resultater Stortingsvalget i Fredrikstad

Når kan du stemme?

Valglokalene har åpent:
 • Søndag 10. september kl 16.00 - 20.00
 • Mandag 11. september kl 09.00 - 20.00

Hvor kan du stemme?

Du velger selv hvor du vil stemme, det er 18 valglokaler å velge mellom.

Våre valglokaler - oversikt:

Krets 1 - Nordre Borge: Årum skole
Krets 2 - Borge: Borge skole
Krets 3 - Selbak: Borgehallen
Krets 4 - Begby: Begby skole
Krets 5 - Torsnes: Torsnes skole
Krets 6 - Nabbetorp: Sagabakken skole, flerbrukshallen
Krets 7 - Gressvik Sør: Rød skole
Krets 8 - Gressvik Nord: Gressvikhallen
Krets 9 - Manstad: Vestbygda ungdomsskole
Krets 10 - Haugerød: Bøndernes Hus
Krets 11 - Rekustad: Tidl Rolvsøy rådhus
Krets 12 - Nylende: Nylende skole
Krets 13 - Nøkleby: Lisleby samfunnshus
Krets 14 - Rød Kråkerøy: Rød skole Kråkerøy
Krets 15 - Lunde: Lunde skole
Krets 16 - Trara: Trara skole
Krets 17 - Trosvik: Trosvik skole
Krets 18 - Cicignon: Cicignon skole

Hvordan stemmer jeg?

Prosessen i stemmelokalet:

Forhåndsstemming

Hvis du ikke kan stemme på valgdagene, kan du forhåndsstemme. I Fredrikstad kommune kan du forhåndsstemme på ordinær måte på Servicetorget i rådhuset fra 10. august til 8. september. Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort.

Tidligstemming
Er du bortreist under forhåndsstemmeperioden kan du tidligstemme (fra 3. juli frem til forhåndstemmingen starter 10. august) på rådhuset.

I Servicetorget

Åpningstider Sevicetorget:

Uke 32 (torsdag 10.08 – 11.08):

 • Kl. 08:00 – 18:00 torsdag
 • Kl. 08:00 – 15:30 fredag

Uke 33 (14.08 - 19.08):

 • Kl. 08:00 – 15:30 mandag, tirsdag, onsdag, fredag
 • Kl. 08:00 – 18:00 torsdag
 • Kl. 12:00 – 16:00 lørdag

Uke 34 (21.08 - 26.08):

 • Kl. 08:00 – 15:30 mandag, tirsdag, onsdag, fredag
 • Kl. 08:00 – 18:00 torsdag
 • Kl. 12:00 – 16:00 lørdag

Uke 35 (28.08 - 02.09):

 • Kl. 08:00 – 18:00 mandag, tirsdag, onsdag
 • Kl. 08:00 – 20:00 torsdag
 • Kl. 08:00 – 15:30 fredag
 • Kl. 12:00 – 16:00 lørdag

Uke 36 (04.09 – fredag 08.09):

 • Kl. 08:00 – 18:00 mandag, tirsdag, onsdag
 • Kl. 08:00 – 20:00 torsdag
 • Kl. 08:00 – 15:30 fredag
Ambulerende forhåndsstemming (hjemmestemming)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på ordinært stemmested kan få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfrist er onsdag 6. september.

Hjemmestemming skjer i perioden mandag 28. augsut til og med fredag 8. september. Du vil i forkant bli ringt opp av valgfunksjonær for avtale av tid.

Har det oppstått behov for hjemmestemming utenom fristen, vil det kunne gjennomføres så langt det er praktisk mulig. Det er dessverre ikke anledning til å gi tilbud om ambulerende stemmegivning på valgdagene 10. og 11. september.

Ta kontakt med Fredrikstad kommune, Servicetorget, tlf 69 30 60 00, for å søke om ambulerende forhåndsstemming.

På helse- og sosialinstitusjoner

Det skal avholdes forhåndsstemmegivning på følgende helse- og
sosialinstitusjoner, trygde- og omsorgsboliger i Fredrikstad:

”Stemmebrakka”

I år tar vi i bruk en mobil stemmebrakke, dvs en vogn på hjul, og i denne vogna kan du forhåndsstemme. Stemmebrakka vil stå på ulike steder i byen mellom 10. august og 8. september. Noen dager vil den stå på kjøpesentrene Torvbyen og Østfoldhallen, noen dager ved våre videregående skoler og høgskoler. Du vil også kunne se stemmebrakka ved jernbanestasjonen og ved innkjøringen til Gamlebyen. Ser du stemmebrakka, kom innom oss. Det eneste du trenger å ha med deg, er legitimasjon! Resten hjelper vi deg med.

Her finner du oversikt over dato, tidspunkt og sted:

 • 12. august kl 9-16: Gamlebyen på torget
 • 13. august kl 17-21: Fiskebrygga
 • 17. og 18. august kl 15-20: Gressvik sentrum ved Mega
 • 19. august kl 9-16: Gamlebyen på torget
 • 21.-23. august kl 7-10 og kl 15-18: Jernbanen
 • 24. og 25. august kl 10-20: Torvbyen
 • 26. august kl 10-18: Torvbyen
 • 29. og 30. august kl 10-16: Høgskolen Fredrikstad
 • 31. august og 1. september kl 10-20: Østfoldhallen
 • 2. september kl 10-18: Østfoldhallen
 • 3. september kl 17-21: Fiskebrygga
 • 4. og 5. september kl 9-14: Glemmen vgs
 • 6. og 7. september kl 9-14: Fredrik II

Sametingsvalget - her kan du stemme

Fredrikstad skal i 2017 gjennomføre eget sametingsvalg fordi vi har mer enn 30 samer bosatt i kommunen. Sametingsvalget gjennomføres ved at samene kan forhåndsstemme mellom 10. august og 8. september. Se avsnitt om forhåndsstemming (over).

På selve valgtinget vil vi gjennomføre sametingsvalg i kretsene Nabbetorp (stemmested Sagabakken skole) og Cicignon (stemmested Cicignon skole). Vi vil sende ut informasjon til velgerne i sametingsvalget direkte.

Står du i manntallet?

Manntallet for Stortingsvalget og Sametingsvalget er utlagt til ettersyn på Servicetorget i Fredrikstad rådhus.
Klage over feil i manntallet sendes: Fredrikstad kommune, Valgstyret, postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Manntall - Stortingsvalget:

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Du kan nå undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget. Manntallet er lagt ut til ettersyn på Servicetorget i rådhuset.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, det står hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du nederst på siden.

Manntall - Sametingsvalget:

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Ofte stilte spørsmål

Hvem har stemmerett til stortingsvalget?

Norske statsborgere født 1999 eller tidligere.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Fredrikstad?
 • På rådhuset, Servicetorget, fra 10. august til 8. september.
 • I den mobile stemmebrakka som vil befinne seg ulike steder i Fredrikstad i samme periode
 • På helse- og sosialinstitusjoner, se oversikt lenger opp på siden
 • Hjemme – ved å søke om ambulerende hjemmestemming, se lenger opp på siden

Det er ingen stemmegivning lørdag 9. september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen(e) i Fredrikstad?
 • Søndag 10. september kl 16.00-20.00.
 • Mandag 11. september kl 09.00-20.00 på 18 stemmesteder i Fredrikstad.

På valgdagen(e) må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Jeg har ikke mottatt valgkort

Valgkortet blir sendt til den adressen man var folkeregistrert den 30. Juni. 

Man får stemt uten også, men man må huske legitimasjon.

Kan man stemme på valgdagen(e) i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i Fredrikstad kommune. Alle velgere som er manntalsført i Fredrikstad, kan stemme i hvilken som helst krets søndag 10. og mandag 11. september.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Du ringer Servicetorget tlf 69306000 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Søkeren vil deretter bli kontaktet at våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er onsdag før valget, altså 6. september. Hjemmestemmingen foregår til og med fredag 8. september.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen(e) er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Fredrikstad var med i et forsøk med internettstemming i 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Fredrikstad kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved stortingsvalg?

Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved sametingsvalg?

Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Østfold, finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. Pass, sertifikat og bankkort med bilde er det mest vanlige.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

 

Sist oppdatert: 23. oktober 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon valg 2017 
Ingrid Trømborg
Telefon: 995 52 155
E-post: intg@fredrikstad.kommune.no
 
Dick Ekeroth
Telefon: 916 98 585
E-post: diceke@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart