Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordede plandokument. Her vises de langsiktige utfordringer, mål og strategier for hele Fredrikstad-samfunnet og for kommunen som organisasjon.


Fredrikstad mot 2030 

Hva er våre ønsker og ambisjoner for Fredrikstad samfunnet mot 2030? Fredrikstad kommune har forslag til ny samfunnsdel på høring. Det er viktig at du som innbygger sider din mening om hvordan vi sammen skal utvikle Fredrikstad de neste 12 årene.

Kommuneplanens samfunnsdel sier hvilken retning vi skal utvikle oss. Den bygges rundt tre innsatsområder:

  • Å leve i Fredrikstad
  • Å skape i Fredrikstad
  • Å møte fremtiden i Fredrikstad.

Sammen skaper vi et bærekraftig Fredrikstad mot 2030.

Les forslag til ny plan:

 

Gi innspill til kommunedelens samfunnsdel 2030 Frist for å komme med innspill er 9.03.2018

Visjon 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder også et forslag til visjon. Forslaget er:

Den lille verdensbyen

Fredrikstad kommune engasjerte Rodeo arkitekter til å gjennomføre en visjonsprosess for oss. Mulighetene og utfordringene de identifiserte ligger til grunn for forslaget til visjon som presenteres i kommuneplanens samfunnsdel. Rodeos visjonsrapport

Fremdriftsplan

Fredrikstad kommunes planstrategi for 2016-2019 viser et klart behov for å rullere kommuneplanen; samfunnsdel og arealdel. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 vil bygge videre på kommuneplanens samfunnsdel for 2011-2023.

Her er planprogrammet:

Planprogram samfunnsdel 2018-30

Planprogram samfunnsdel 2018-30 ble vedtatt av Bystyret 20. oktober 2016.
Figuren under viser fremdriftsplanen:

 

Gjeldende plan

Disse planene gjelder inntil kommuneplanen som nå er på høring er vedtatt.

 

Sist oppdatert: 27. februar 2018

Innspill

 

 

 

Ina Tangen

Samfunnsplanlegger
926 24 764
E-post

Synne Dækko Næss

Spesialkonsulent
905 63 057
 E-post

 

 

Engasjer deg!

Gi innspill

Les mottatte innspill her

 

Prosjektet ledes fra virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling (BSU) i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.