Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunedelplan landbruk i Fredrikstad, forslag til planprogram - offentlig ettersyn

Ved behandling av strategiplan for 2016-2019 vedtok Bystyret å endre landbruksplan fra temaplan til kommunedelplan. Formannskapet har vedtatt å sende forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemeldinger og innspill er 26. januar 2017.

Planprogrammet skal gjøre rede for:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Behov for utredninger

Kommunedelplanen skal bidra til bevissthet og kunnskap om nasjonale, regionale og kommunale føringer som gjelder for landbrukspolitikken, samt kunnskap om rammebetingelser og økonomiske virkemidler. Planen skal gi rammer og retningslinjer slik at politikere og saksbehandlere har et styringsverktøy for behandling av landbruksrelaterte saker. 

Gjennom høringen av planprogrammet inviteres innbyggere, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige organ til å ta del i planarbeidet. Det ønskes tilbakemeldinger på om foreslåtte planprogram anses som en fornuftig og tilfredsstillende løsning på arbeidet med å utvikle en god kommunedelplan for landbruk i Fredrikstad.

Det vil bli avholdt et felles infomøte for 3 kommunedelplaner:

  • kommunedelplan landbruk
  • kommunedelplan naturmangfold
  • kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad.

Møtet avholdes på Litteraturhuset i Fredrikstad den 16. januar 2017 klokken 18.00. Marianne Reusch fra allemannsretten.no innleder møtet med å prate litt om allemannsrettens muligheter og begrensninger. Frist for høringsuttalelser til planprogrammet er 26.1.2017.

Etter høringen vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes elektronisk til:

Sist oppdatert: 03. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?