Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunedelplan kultur 2018-30 - varsling oppstart planarbeid

Varsling av oppstart av planarbeid med Kommunedelplan kultur 2018 – 2030. Planprogram er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill: 1. februar 2017.

Planprogrammet skal vise formålet med planen, og hvordan planprosessen er lagt opp med medvirkning, organisering og framdrift. Planens formål er å peke ut retningen for å nå det kultursamfunnet vi  ønsker Fredrikstad skal utvikles til.

Planen vil være et verktøy for prioritering av innsatser som bringer oss i ønsket retning. Overordnete føringer gis gjennom kommuneplanens samfunnsdel , den nasjonale Kulturloven 2007, samt Kulturutredningen 2014.

Ved oppstart av selve planarbeidet må diskuteres en hensiktsmessig form for medvirkning fra kulturlivet og andre.

Kontaktperson:

Bjørn Heidenstrøm, mandag-onsdag  tlf. 69 30 60 73       
 

Sist oppdatert: 21. desember 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?