Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad, forslag til planprogram – offentlig ettersyn

Fredrikstad kommune er utvalgt som én av fem pilotkommuner for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Nå starter arbeidet opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemeldinger og innspill er 26. januar 2017.

Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling av naturmangfoldet i kommunen.

Planprogrammet skal gjøre rede for:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Behov for utredninger

Det er et mål at vi i løpet av prosjektet får økt kompetanse om naturmangfoldet, og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret.

Gjennom høringen av planprogrammet inviteres innbyggere, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige organ til å ta del i planarbeidet. Det ønskes tilbakemeldinger på om foreslåtte planprogram anses som en fornuftig og tilfredsstillende løsning på arbeidet med å utvikle en god kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad.

Det vil bli avholdt et felles infomøte for 3 kommunedelplaner

  • kommunedelplan landbruk
  • kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad
  • kommunedelplan Naturmangfold.

Møtet avholdes på Litteraturhuset i Fredrikstad den 16. januar 2017 klokken 18:00.

Marianne Reusch fra allemannsretten.no innleder møtet med å prate litt om allemannsrettens muligheter og begrensninger. Frist for høringsuttalelser til planprogrammet er 26.1.2017.

Etter høringen vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes elektronisk til:

Sist oppdatert: 03. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?