Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad, forslag til planprogram – offentlig ettersyn

Fredrikstad kommunes planstrategi 2016-2019 viser et behov for en ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Til forskjell fra gjeldende kommunedelplan skal den kommende planen i tillegg inneholde temaet friluftsliv og retningslinjer for bruk, vern og forvaltning av markaområdene. Nå starter arbeidet opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Se planprogram her

Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i kommunen.

Planprogrammet skal gjøre rede for:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Behov for utredninger

Ved offentlig ettersyn av planprogrammet inviteres befolkningen, interesseorganisasjoner og offentlige organ til å ta del i planarbeidet. Det ønskes tilbakemeldinger på om foreslåtte planprogram anses som en fornuftig og tilfredsstillende løsning på arbeidet med å utvikle en god kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad.

Informasjonsmøte 16. januar 2017

Det vil bli avholdt et felles informasjonsmøte for tre kommunedelplaner: kommunedelplan landbruk, kommunedelplan naturmangfold, og kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad.

  • Møtet avholdes på Litteraturhuset i Fredrikstad den 16. januar 2017 klokken 18.00.

Marianne Reusch fra allemannsretten.no innleder møtet med å prate litt om allemannsrettens muligheter og begrensninger. Videre har analyseinstituttet Ipsos, på vegne av Fredrikstad kommune, gjennomført en kartlegging av egenorganisert aktivitet i kommunens friluftsområder og vil presentere dataene fra undersøkelsen på dette møtet.

Frist og merknader

Frist for høringsuttalelser til planprogrammet er 2. februar 2017. Etter høringen vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes elektronisk til:

Sist oppdatert: 21. desember 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?